Kandidattesten

Vælg kommune, så vi kan stille relevante spørgsmål og finde de kandidater, du kan stemme på.

Vælg ét eller flere temaer

Hvert tema åbner op for nye spørgsmål, der vil forbedre dit resultat.

Du mangler 2 spørgsmålHvem er du mest enig med?

Du er mest enig med

Ovenfor vises alle kandidater i din storkreds, der har besvaret kandidattesten.

Du er mindst enig med

Del kandidattesten
enig

Derfor stiller jeg op til folketingsvalget

Sundhed, psykiatri og hospitaler
Miljø, klima og energi
Økonomi og skattepolitik
Udlændingepolitik
Udenrigs- og forsvarspolitik
Ældreområdet
Børnepasning og folkeskoler
Uddannelse
Erhvervspolitik og beskæftigelse
Kultur og fritid

Politisk karierre

  Tillidsposter

   Erhvervskarriere

    Uddannelse

     Så enige er I

    • Der skal bygges flere billige boliger i hovedstaden.
    • Byggeriet Lynetteholm skal stoppes.
    • Det er godt, at gymnasieelever i højere grad fordeles på baggrund af forældrenes indkomst.
    • Metroen skal udvides til flere bydele.
    • Antallet af børn pr. pædagog i vuggestuer og børnehaver er for højt.
    • Straffen for banderelateret kriminalitet bør hæves i forhold til straffen for andre forbrydelser.
    • Det er vigtigt at få bygget flere billige boliger i Nordsjælland.
    • Togtrafikken på Kystbanen skal forbedres, også selvom det vil betyde, at vejudvidelser i Nordsjælland må udskydes.
    • Politikerne bør standse planlægningen af naturnationalparker i Nordsjælland.
    • Der er brug for, at der etableres en fast forbindelse over Kattegat.
    • Der skal skabes flere statslige arbejdspladser i Østjylland.
    • Der skal placeres flere videregående uddannelser uden for universitetsbyerne, fx i Randers, Viborg og Horsens.
    • Regionerne skal bevares.
    • En skattestigning øremærket supersygehusene er nødvendig.
    • Det er en god idé, at indtægter fra Storebæltsforbindelsen skal fortsætte med at være med til at finansiere investeringer i infrastruktur andre steder i landet.
    • Det er en god idé at fordele elever til de gymnasiale uddannelser efter forældrenes indkomst.
    • Det er en god idé at arbejde for at løfte lønnen til social- og sundhedsmedarbejdere, så der de kommende år er nok varme hænder til det stigende antal ældre danskere.
    • Der skal fortsat være grænsekontrol ved grænsen til Tyskland.
    • Danmark bør sænke en række afgifter i et forsøg på at trække noget af danskernes grænsehandel hjem i danske butikker.
    • Der skal flyttes endnu flere studiepladser til Syd- og Sønderjylland for at sikre det fremtidige arbejdsudbud i området.
    • Staten skal fordele kvoter for energianlæg med vindmøller, solceller og biogasanlæg mellem kommunerne under hensyntagen til allerede eksisterende anlæg.
    • Region Midtjylland varetager alle regionens borgeres sundhedstilbud tilfredsstillende.
    • Oplevelsescentret Naturkraft skal fortsat være på finansloven, også efter år 2024.
    • Mindst ét af de tilbageværende EU-forbehold skal sættes til folkeafstemning i løbet af den kommende valgperiode.
    • Det er en god løsning, at der oprettes et modtagecenter for asylansøgere uden for Europa – eventuelt i Rwanda.
    • Den nuværende ambition om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030 er for uambitiøs og bør hæves.
    • Værnepligten skal gøres længere.
    • Værnepligten skal omfatte både mænd og kvinder.
    • Der skal være mere frihed for den enkelte borger, når det gælder velfærdsydelser fra kommunerne.
    • Cigaretpriserne skal sættes yderligere op.
    • Det skal være lettere at komme til Danmark og arbejde som udlænding.
    • Den såkaldte Arne-pension skal bevares.
    • Det er ønskeligt, at en ny regering består af partier henover midten.
    • Unge, som ønsker at komme på gymnasiet, skal frit have mulighed for at vælge, hvilket gymnasium de ønsker at gå på.
    • Sundhed, psykiatri og hospitaler
     Der skal bruges flere penge på psykiatriområdet.
    • Sundhed, psykiatri og hospitaler
     Der er brug for at give personalet på landets sygehuse en højere løn.
    • Sundhed, psykiatri og hospitaler
     Der skal oprettes flere nærhospitaler rundt i landet.
    • Miljø, klima og energi
     Det skal af hensyn til klimaet være lettere at se bort fra naboers protester, når der skal opsættes vindmøller og solceller.
    • Miljø, klima og energi
     Der er brug for at gøre mere for at reducere Danmarks behov for gas fra Rusland.
    • Miljø, klima og energi
     Der er brug for, at staten investerer mere i at skabe biodiversitet i naturen.
    • Økonomi og skattepolitik
     Det skal være et mål i den kommende valgperiode at sænke det samlede skattetryk.
    • Økonomi og skattepolitik
     Den økonomiske lighed i samfundet skal styrkes.
    • Økonomi og skattepolitik
     Der er brug for flere reformer for at forbedre dansk økonomi, herunder at øge arbejdsudbuddet.
    • Udlændingepolitik
     Den stramme udlændingepolitik skal lempes.
    • Udlændingepolitik
     Vi skal have et forbud mod tørklæder i det offentlige rum.
    • Udenrigs- og forsvarspolitik
     Vi skal fortsat være stærkt engagerede i både Nato og EU.
    • Udenrigs- og forsvarspolitik
     Danmark skal fremskynde øgningen af forsvarsudgifterne, så de tidligere end planlagt når op på 2 procent af bruttonationalproduktet.
    • Ældreområdet
     Det stigende antal ældre betyder, at flere pensionister end hidtil må finde sig i at klare sig uden offentlig hjælp i hjemmet.
    • Ældreområdet
     Folketinget skal pålægge kommunerne at opføre flere plejehjem, fordi antallet af borgere over 80 år vil stige kraftigt.
    • Børnepasning og folkeskoler
     Den nuværende folkeskolereform fra 2013 skal laves om.
    • Børnepasning og folkeskoler
     Alle skoler skal tilbyde skolemad til eleverne.
    • Børnepasning og folkeskoler
     Klasseloftet i alle klasser skal sænkes, så der kun er 24 elever per klasse.
    • Uddannelse
     Staten skal understøtte, at der kommer meget mere fokus på praktiske uddannelser frem for de boglige.
    • Uddannelse
     Beslutningen om at flytte uddannelsespladser fra de største byer til mindre byer skal rulles tilbage.
    • Erhvervspolitik og beskæftigelse
     Det skal være lettere for danske virksomheder at hente arbejdskraft uden for Europa.
    • Erhvervspolitik og beskæftigelse
     Selskabsskatten på 22 procent skal sænkes.
    • Erhvervspolitik og beskæftigelse
     Der er brug for en reform af Jobcentrene, så de kommer til at fungere mere effektivt.
    • Kultur og fritid
     Staten bruger alt for mange penge på kultur i Hovedstadsområdet i forhold til i resten af landet.
    • Kultur og fritid
     Borgerne skal have større adgang end hidtil til skov og natur på privat jord.